KLUNDER ARCHITECTEN heeft een horizontale organisatiestructuur waarin de partners direct samenwerken en leiding geven aan ontwerpers, modelleurs, bestekschrijvers en kostendeskundigen. Deze bureaustructuur creëert voor een ieder directe verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, initiatief en kennisontwikkeling en sluit efficiënter en completer aan op onze werkwijze. Een werkwijze die antwoord geeft op de steeds grotere vraag van onze opdrachtgevers om voornamelijk BIM projecten te doorlopen, waarin een ontwerp in een ingenieus digitaal 3D-model met direct betrokkenen en verantwoordelijken wordt uitgewerkt.De integrale deskundigheid van ons bureau wordt gevormd door onze visies, kennis van en ervaring met: