GEBOUW EN STAD GEBOUW EN LANDSCHAP COLLECTIEVE BUITENRUIMTEN COLLECTIEVE BINNENRUIMTEN
TRANSPARANTE GEVELS GEBOUW EN AUTO GROTE TERRASSEN DAKTUINEN
FLEXIBILITEIT BEWONERSPARTICIPATIE STARTERSWONEN ZORGWONEN
HERBESTEMMEN HOOGWAARDIG ENERGIEBESPAREN EENVOUD IN MATERIAAL EN DETAIL BIM-METHODIEK